Басейновий принцип управління

      В Україні здійснюється поступовий процес реформування системи управління водними ресурсами, метою якого є досягнення її відповідності розробкам сучасної системи управління виконаним у Європейському Союзі. Прийняття Закону від 18.03.2004 №1629-ІV «Про державну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» свідчить про те, що Україна взяла зобов’язання слідувати принципам викладеним у Водній Рамковій Директиві ЄС.

     Розуміння необхідності вирішення водно-екологічних проблем шляхом впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами знайшло своє відображення у Законі України «Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики до 2020 року» від 21 грудня 2010 року N 2818-VI, яким визначено, що «система державного управління в галузі охорони вод потребує невідкладного реформування у напрямі переходу до інтегрованого управління водними ресурсами».

     На практиці це означає зміну методів управління, шляхом залучення в процес прийняття управлінських рішень заінтересованих сторін, водокористувачів усіх рівнів (взаємодія територіальних та центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів обласних держадміністрацій, науково-дослідних установ, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян).

     Відповідно до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, яка затверджена Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI, передбачено впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів.

     Саме басейновий принцип управління водними ресурсами передбачає активне залучення усіх заінтересованих сторін у процес управління, що сприяє скоординованому розвитку і управлінню природними ресурсами з метою досягнення максимального соціально-екологічного благополуччя на справедливій основі.

     Важливим етапом впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами є розробка плану управління річковим басейном.

    З метою впровадження інтегрованого управління водними ресурсами в Україні необхідно продовжити роботу щодо розробки нормативно-правових актів, що забезпечують впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, провести ідентифікацію річкових басейнів, посилення контролю за скидами забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти, створення басейнових геоінформаційних систем та забезпечення залучення громадськості до вирішення водогосподарських проблем.