ГІС басейну Прип'яті

ГІС — це інформаційна система, яка забезпечує збирання, збереження, обробку, доступ, відображення та поширення просторово-орієнтованих даних.

     Застосування ГІС-технологій в роботі Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (далі - РОВР) дає можливість накопичувати і аналізувати просторову інформацію, оперативно знаходити потрібні дані і відображати їх у зручному для використання виді, дозволяє суттєво збільшити оперативність і якість роботи у порівнянні з традиційними "паперовими" методами.

     Призначення ГІС басейну Прип'яті в межах Волинської області полягає в створенні умов для інформаційного обслуговування РОВР та інших зацікавлених структур з метою якісного інформаційного забезпечення прийняття рішень.

      Правовою основою для розробки геоінформаційної системи басейну річки Прип'ятs в межах Волинської області є наступні нормативні акти:

 • Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» 4836-VI від 24 травня 2012 року;
 • «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 984_011 від 20 листопада 2015 року(розділ ХХХ);
 • Закон України «Про Національну програму інформатизації» № 2684-III від 13.09.2001;
 • Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» №537-V від 09.01.07;
 • Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС;
 • Указ №575/2001 від 01.08.2001 «Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні».

     Впровадження інструментів ГІС в РОВР здійснюється шляхом створення об’єктно-орієнтованих моделей цифрових карт у середовищі ArcGIS.

     ГІС басейну Прип'яті в межах Волинської області використовується в РОВР для аналізу геопросторової інформації для вирішення широкого кола завдань. На її основі створюється векторна карта басейну р.Прип'ять в межах Волинської області різних масштабів.

     Прив’язка об’єктів карти до бази даних дозволяє швидко провести відбір потрібної інформації, її узагальнення з можливістю побудови графіків та тематичних карт басейну. В базі даних зберігаються дані щодо гідрографічної мережі басейну – річок, озер, ставків, дані щодо населених пунктів, межі басейну, адміністративного поділу, характеристики меліоративного комплексу, межі та площі заповідних територій, якісного стану поверхневих вод басейну та інше.

    ГІС басейну Прип'ять в межах Волинської області практично використовується при:

 • проведенні паспортизації річок, ставків, озер та підприємств-водокористувачів;
 • здійсненні гідроморфологічних досліджень;
 • проведенні оцінки якісного стану поверхневих вод басейну;
 • здійсненні спостережень за станом водних об’єктів у період проходження повеней та паводків;
 • складанні річних звітів.

     Впровадженню ГІС-технологій також сприяє реалізація міжнародних проектів, партнером яких виступає РОВР.

Спеціалістами РОВР здійснюється освоєння та впровадження даного програмного забезпечення з організацією баз даних для подальшого їх використання. На даний час сформовано базу даних, яка має наступну структуру:

 • Admin – інформація щодо населених пунктів, адміністративно-територіального поділу та транспортних сполучень;

 • Basin – дані щодо межі басейну Прип'ять в межах Волинської області та його приток різного порядку, адміністративні межі басейну;

 • Gidrografia – інформація щодо річок, струмків, озер, ставків, водосховищ та зон можливого затоплення;

та інші картошари.

  Враховуючи важливість розробки басейнової геоінформаційної системи, в РОВР і надалі планується продовжувати роботи по впровадженню ГІС-технологій, проводити постійне підвищення кваліфікації працівників в даному напрямку шляхом участі у міжнародних форумах, семінарах, навчаннях.