Короткий опис

Моніторинг якості поверхневих вод в басейні річки Прип'ять

    Питання оцінки якості поверхневих вод сьогодні є надзвичайно актуальними. Практично всі великі річки України є інтегрованими в єдину гідрологічну систему, яка функціонує як у нашій країні, так і за її межами.

       Саме тому, необхідним є своєчасне проведення спостережень за якісним станом поверхневих вод басейну та виконання аналізу та узагальнення інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів.

Правові аспекти здійснення моніторингу вод

        Згідно ст. 16 Водного кодексу України та Положення про Державне агентство водних ресурсів України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 № 393,  постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758  до відання Держводагентства належить здійснення здійснення державного моніторингу вод.

     Моніторинг якості поверхневих вод, проведення якого покладено на Державне агентство водних ресурсів України, є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 року № 391.

     Програма державного моніторингу вод у частині проведення спостережень масивів поверхневих вод, забір  води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення затверджена наказом Держводагенства України  № 336 від 11.06.2019 року

    Безпосередньо ведення державного моніторингу поверхневих вод басейну р.Прип’ять в пунктах спостережень р.Турія (м.Ковель) та р.Стир (м.Луцьк)  здійснює лабораторія моніторингу вод та грунтів РОВР у Волинській області.

   Порівняння отриманих результатів вмісту забруднюючих речовин в відібраних пробах здійснюється згідно «Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів»,ОБУВ, «Правил охраны поверхностних вод».

  Узагальнення отриманої інформації щодо стану поверхневих вод басейну проводиться за допомогою системи „Моніторинг”, яка надана Держводагентством України і призначена для автоматизації моніторингу якості води, та „Інтегрованої системи підтримки транскордонного моніторингу (ІС ПТМ)”, яка була розроблена в рамках проекту ТАСІS „Управління басейнами річок Буг, Латориця та Уж”.