Платні послуги

РОВР у Волинській області здійснює надання платних послуг відповідно до затвердженого переліку, а саме:

1Підготовка  та  видача  юридичним  і  фізичним  особам  в установленому порядку  технічних  умов  на  проведення  інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем.

2. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:
  •  проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки їх параметрів  під  час  скидання  забруднюючих  речовин  у  водні об'єкти, якості води у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів;
  • обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних  ресурсів  на  підприємствах, в установах та організаціях;

3. Відбір   проб   ґрунтів,   мулу   і   донних   відкладень, поверхневих,  підземних,  зворотних  і  стічних  вод,  вимірювання показників їх якості,  визначення властивостей ґрунтів та сировини природного   походження  (пісок,  глина,  щебінь  та  гравій).

4. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.

5. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування,  проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання  проектно-кошторисної   документації   на   будівництво, реконструкцію   зрошувальних   і   осушувальних   систем,  водойм, протиер.

6. Буріння  свердловин,  тампонажна  та  санітарна  обробка свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів,  будівництво  ставків та водойм,  гідротехнічних  і   протиповеневих  споруд,  проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт.

7. Послуги  з  виконання  функцій   служби   замовника   та генерального підрядника у сфері будівництва  водогосподарських  та інших об'єктів відповідно до законодавства .

8.Відведення зворотних вод.

9. Регулювання водного режиму на  осушувально-зволожувальних системах.

10. Послуги, пов'язані з ремонтом насосно-силового устатковання, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, деревообробними    майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями,  з  використанням транспортних  засобів.
 
11.Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт.
 
12.Оренда майна.