Участь у роботі груп та комісій

З метою виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод представники Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (далі – РОВР у Волинській області) щороку беруть участь у засіданнях Уповноважених Урядів обох країн щодо реалізації положень вказаної Угоди, нарадах ряду українсько-білоруських робочих груп.

28-30 серпня 2019 року у с. Любязь Любешівського району Волинської області відбулась зустріч українсько-білоруської робочої групи з питань експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу.

На засіданні головував Мушка Геннадій Григорович – заступник начальника РОВР у Волинській області, керівник української частини Робочої групи, також прийняв участь у нараді начальник Ратнівського міжрайонного управління водного господарства Тимощук Михайло Іванович.

Керівники прийняли відповідні рішення:

 • продовжити здійснювати контроль за дотриманням Правил експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро – Бузького каналу;
 • інформувати Уповноважених на найближчому засіданні про можливість руйнування споруди в період проходження паводку у 2020 році;
 • з метою створення сприятливих умов для зупинки процесу розмноження прибережної водяної рослинності звернутися до науково технічної ради НПП «Прип'ять – Стохід» для узгодження разового скиду води із озера Біле, та інше.

3 вересня 2019 року в режимі відеоконференції було проведено чергове засідання українсько-білоруської робочої групи спільного використання водних ресурсів, проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів.

Українську делегацію очолював Кравчук Ростислав Сергійович – в.о. начальника РОВР у Волинській області, керівник української частини Робочої групи.

  Керівники делегацій прийняли відповідні рішення:

 • продовжувати здійснювати обмін інформацією про проведення проектування та будівництва водогосподарських об'єктів в басейнах транскордонних річок, а також розгляд проектів будівництва (реконструкції), що впливають на стан транскордонних водних ресурсів;
 • відкласти консультації з перерозподілу стоку в водотоках Чорнобильської зони відчуження в обхід радіоактивного забруднення територій до відновлення водного режиму;
 • затвердити План співробітництва між водогосподарськими організаціями прикордонних територій України (Волинська, Житомирська, Рівненська області) та Республіки Білорусь (Брестська область) на 2020 рік.​

4-5 вересня 2019 року у м. Пінськ (Республіка Білорусь) за участю начальника Ковельського міжрайонного управління водного господарства Грижука Валерія Васильовича відбулося засідання українсько-білоруської робочої групи по охороні і контролю якості вод.

Основні напрацювання учасників зустрічі:

 • результати моніторингу поверхневих та підземних транскордонних вод та інформація про обмін даними;
 • підведені підсумки роботи Робочої групи за звітний період;
 • узгоджено програму моніторингу транскордонних вод та єдині підходи при обміні інформацією;
 • узгоджені плани спільних відборів поверхневих та підземних вод;
 • наголошено про необхідність надання українській стороні інформації про стан розробки родовища «Хотиславське».

5-6 вересня 2019 року в м. Пінськ відбулась Х нарада Уповноважених Урядів Республіки Білорусь і України з виконання Угоди про спільне використання і охорону транскордонних вод. На нараді головував Хмель Андрій Валерійович - Уповноважений Уряду Республіки Білорусь з виконання Угоди, заступник Міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь. Від імені Української Сторони учасників Десятої наради Уповноважених Урядів привітав Хорєв Михайло Юрійович - Уповноважений Кабінету Міністрів України, перший заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України. Від РОВР у Волинській області в нараді взяли участь Кравчук Ростислав Сергійович та Мушка Геннадій Григорович.

За результатами обговорення Уповноважені Урядів вирішили:

 • Сторонам забезпечити експлуатацію Білоозерської ВЖС відповідно до Правил;
 • українській Стороні забезпечити постійний моніторинг технічного стану Вижівського водовипуску;
 • інформувати Білоруську Сторону про хід розробки наукового обгрунтування щодо встановлення ступеня заростання, явища евтрофікації, а також вивчення гідрологічного і гідробіологічного режиму системи озер Святе-Волянське-Біле;
 • відкласти консультації з питання перекидання стоку Погонянського і Уласовського каналів до відновлення відповідного водного режиму на даній території;
 • та інше.

Українсько-польське співробітництво здійснюється у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах від 10.10.1996 року.

4-6 червня 2019 року в с. Болестрашичі, поблизу м. Перемишль (Республіка Польща) відбулось засідання українсько-польської робочої групи з питань планування прикордонних вод. Від РОВР у Волинській області прийняв участь у заході заступник начальника Мушка Геннадій Григорович.

На зустрічі розглядалися та обговорювалися наступні питання:

 1. Представлення інформації стосовно змін в нормативних документах в галузі водного господарства в Україні та Республіці Польща у 2018-2019 роках.
 2. Актуальні напрямки роботи в галузі планування та управління водними ресурсами в Україні та Республіці Польща.
 3. Узгодження механізму співробітництва на прикордонних водах з урахуванням органів управління водними ресурсами України та Республіки Польща.
 4. Інформація стосовно підготовки та реалізації проектів в басейні Західного Бугу і Сяну.
 5. Інформація про об’єми забору води та скиди стічних вод у басейнах річок Західний Буг і Сян у 2016-2018 роках.
 6. Представлення документів, які будуть розглянуті та затверджені на Засіданні Українсько-Польської Комісії з питань прикордонних вод (пропозиції записів до Протоколу, звіт Групи ПЛ про виконання плану роботи, проект плану роботи Групи ПЛ на 2020 рік).
 7. Співпраця між БУВР Західного Бугу та Сяну та Регіональним управлінням водного господарства у м. Люблін.

25-26 червня 2019 року у м. Хелм (Республіка Польща) відбулася нарада українсько-польської робочої групи з питань охорони прикордонних вод від забруднень. Українську делегацію очолював начальник Ковельського міжрайонного управління водного господарства Грижук Валерій Васильович.

Основні напрацювання учасників зустрічі:

 1. Підведено підсумки роботи за звітний період, актуалізовано план роботи в 2019 році, обговорено план роботи на 2020 рік.
 2. Представлені методи проведення моніторингу та оцінки якості, води, прийняті у Польщі та Україні.
 3. Представлені результати проведення моніторингу поверхневих вод на транскордонних ділянках та інформаційний обмін даними.
 4. Представлено результати спільних та одномоментних відборів транскордонних вод та між лабораторних порівняльних аналізів в 2018 році, та обговорено план спільних відборів проб в 2019-2020 роках.
 5. Здійснено обмін даними антропогенного навантаження у водозбірних басейнах прикордонних річок.

28-30 серпня 2019 року у м. Варшава (Республіка Польща) відбулось ХVIII засіданні Українсько-Польської комісії у справах прикордонних вод. Під час зустрічі Уповноважені обох країн, Ірина Овчаренко від української сторони та Анна Москва від польської – обговорили результати роботи спільних робочих груп в напрямках охорони прикордонних вод від забруднення, протиповеневого захисту, регулювання та меліорації, гідрометеорології та гідрогеології.

Від РОВР у Волинській області прийняв участь у заході Грижук Валерій Васильович.