mersin escort adana escortsohbet hatti sohbet hatlari sohbet numaralari batikent escort elazig escort
Волинська ГГМП - Вміст - Волинське обласне управління водних ресурсів

Волинська ГГМП

Волинська гідрогеолого-меліоративна партія
м. Ковель, вул. Косачів, 4, тел. 5-03-94
Начальник - 
Грижук Валерій Васильович
Головний гідрогеолог - Волков Сергій Леонідович
e-mail: aquageo1@i.ua

Волинська гідрогеолого-меліоративна партія утворена в квітні 1975 року (наказ №46а від 18.04.1975р.) і входила у склад Львівської експедиції, з січня 1993 року увійшла до складу Волинського обласного виробничого управління водних ресурсів і водного господарства.

Основні завдання Волинської ГГМП:

 • Забезпечення реалізації основних напрямків державної політики в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод, відтворенням водних ресурсів.
 • Організація та здійснення моніторингу зрошуваних  та осушуваних земель
 • Ведення обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель та технічного стану меліоративних систем;
 • Систематичний контроль рівневого і гідрохімічного режиму, балансу грунтових вод і зв’язаних з ним більш глибоких водоносних горизонтів по вивченню гідрохімічних, грунтових, інженерно-геологічних умов на осушених і прилеглих землях.
 • Оцінка меліоративного стану осушуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;
 • Вивчення та встановлення головних причин, які викликають погіршення меліоративного стану осушених земель.
 • Прогноз рівневого режиму ґрунтових вод та меліоративного стану на осушуваних землях ;
 • Спостереження на еталонних системах за вологістю зони аерації, хімізацією
  грунтів та грунтових вод.
 • Надання пропозицій з покращення меліоративного стану осушуваних земель.
 • Вивчення впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;
 • Контроль за якістю поверхневих, ґрунтових і скидних вод;
 • Забезпечення функціонування в області системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод в місцях розташування водозаборів, в транскордонних водотоках, в зонах впливу атомних електро­станцій.

на фото: відбір проб та виконання хімічних аналізів води

на фото: відбори проб грунту

Структурними підрозділами Волинської ГГМП є лабораторія моніторингу вод та грунтів і гідрогеологічний відділ.

Волинською ГГМП на договірній основі надаються наступні послуги:

 • визначення хімічного складу стічних вод, вод для риборозведення  та питної води (мідь(Cu); біологічне споживання кисню(БСК-5); прозорість; хімічне споживання кисню(ХСК); твердість; завислі речовини; сухий залишок; розчинний кисень; водневий показник (Рн); колірність; амоній сольовий(NH4); лужність;     кальцій(Ca); магній(Mg); гідрокарбонати(HCO3); калій(К); натрій(Na); нітрити(NO2); нітрати(NO3); хлориди(Cl);    сульфати(SO4); фосфати(PO4);  залізо загальне(Fe); хром(Cr+3, Cr+6); нікель(Ni); марганець(Mn); запах);
 • визначення агрохімічних і геотехнічних властивостей ґрунтів (азот нітратний; азот аміачний; фосфор рухомий; калій рухомий; гумус; рН сольове; гідролітична кислотність; сума поглинених основ; обмінні кальцій і магній; ємність катіонного обміну; залізо рухоме загальне; алюміній обмінний; марганець обмінний; окисно-відновний потенціал;
 • бурові роботи ручним буром d 30 мм (дослідні роботи), d 100 мм (під палі, огорожі);
 • вивчення гідрологічного режиму ґрунтових вод на сільськогосподарських угіддях;
 • гідрогеологічні вишукування земельних ділянок під цільове призначення.

Свідоцтво про атестацію лабораторії № 171 від 03 червня 2009

Valid HTML 4.01 Transitional